Alarm ozonowy dla mieszkańców województwa łódzkiego

Sygnalizacja o podwyższonym stężeniu ozonu w atmosferze została wydana dla obszaru prawie całego województwa łódzkiego. Sytuacja ta może prowadzić do poważnych dolegliwości u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Ale to nie tylko osoby chore powinny być na baczności, ponieważ nawet zdrowi ludzie mogą odczuwać niepokojące symptomy. Jaki jest treść tego alarmującego komunikatu?

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które jest częścią Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanego w Łodzi, podało szczegółowe informacje na ten temat. Komunikat dotyczy „ryzyka przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) o stężeniu ozonu w powietrzu”, jaki ma obowiązywać dzisiaj, to jest środę 13 września, od godziny 9:00 aż do północy.

Ostrzeżenie o wysokim poziomie ozonu w powietrzu – co powinniśmy wiedzieć? Przede wszystkim należy zrozumieć przyczyny tego zjawiska. Warunki pogodowe mają kluczowe znaczenie dla tworzenia się ozonu. Ozon powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych, które są inicjowane przez wpływ promieniowania słonecznego na zanieczyszczenia emitowane do atmosfery (tzw. prekursory ozonu). Największe stężenia tego gazu są rejestrowane w okresie letnim, kiedy nasłonecznienie jest najintensywniejsze, zwłaszcza w godzinach popołudniowych.