Znamy wyniki tegorocznego Budżetu Obywatelskiego! Podsumowanie BO 2021

Do 29. października łodzianie mieli możliwość oddawania swoich głosów na projekty tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. To już dziewiąty raz, kiedy mieszkańcy Łodzi mogli wybierać cele, na które mają zostać przekazane środki przeznaczone przez Urząd Miasta. W tegorocznej edycji, tak jak w poprzednich, mogliśmy głosować na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe, a było z czego wybierać, ponieważ zgłoszonych było aż 717 projektów.

Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego

Projekty ponadosiedlowe

Wśród projektów ponadosiedlowych, które wysuwają się na pierwszy plan pod względem ilości głosów, są projekty wspierające zwierzęta. Projekt, który zgarnął największą ilość głosów, zakłada pomoc zwierzętom przebywającym w łódzkim schronisku. Dzięki temu projektowi powstaną nowe boksy dla zwierząt i poprawi się komfort ich życia. Dodatkowo schronisko będzie mogło zrealizować kolejny raz akcję kastracji i sterylizacji zwierząt, które mają swoich właścicieli. Inny projekt, który wygrał tegoroczną edycję zakłada kastracje i sterylizację kotów wolnożyjących. Oprócz projektów dotyczących zwierząt, zrealizowane zostaną również takie jak projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa wokół łódzkich szkół, czy projekt zakładający instalację zielonego bilbordu, który będzie filtrować powietrze i wspierać walkę ze smogiem.

Projekty osiedlowe

Wygranych projektów osiedlowych jest aż 233. Zakładają one poprawę infrastruktury osiedli a także bezpieczeństwa na osiedlach. Wiele z wygranych projektów dotyczy również zieleni miejskiej, parków i skwerów. Nie zabrakło też projektów, które ucieszą fanów książek. Dzięki nim niektóre biblioteki osiedlowe wzbogacą się o nowe pozycje czytelnicze. Wygrane projekty pomogą też stworzyć nowe przestrzenie rekreacyjne i zrewitalizować te już istniejące.

Budżet Obywatelski w liczbach

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego była 9. edycją. Łodzianie wciąż chętnie biorą udział i głosują, wybierając poszczególne projekty. To ważne, ponieważ dzięki temu mogą realnie wpływać na rozwój swojego miasta. W tej edycji mieszkańcy Łodzi oddali ponad 87 tysięcy głosów. Wybrali w sumie 257 projektów. 24 wygrane inicjatywy to projekty ponadosiedlowe, 233 to projekty dotyczące poszczególnych łódzkich osiedli. Warto wspomnieć, że Łódź nie jest jedynym miastem, które co roku organizuje głosowanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Takie same inicjatywy posiadają między innymi Wrocław i Tarnobrzeg. W tegorocznej edycji Urząd Miasta Łodzi przeznaczył na Budżet Obywatelski 26 milionów złotych, z czego 20,5 miliona na projekty osiedlowe i 5,5 miliona na inicjatywy ogólnomiejskie.