Zgromadzenie dyskusyjne na temat zmian klimatu w Łódzkim EC1 w 2023 roku

EC1 w Łodzi było miejscem, gdzie odbyła się konferencja pod hasłem „Młodzi o klimacie 2023”. Była to okazja dla uczniów szkół ponadpodstawowych do wymiany poglądów na temat narastającego problemu degradacji środowiska. Wszyscy byli zgodni, że każdy ma możliwość przyczynienia się do poprawy stanu klimatu. Jeden z uczestników wyraził przekonanie, że istotne jest dbanie o redukcję emisji CO2. Inny wskazał na potrzebę rezygnacji z jazdy samochodem czy podróży samolotem. Skierował uwagę na kluczową rolę miast, które tworzą tzw. strefy zielone.

O zagrożeniach wynikających z ocieplenia klimatu mówił także dr Jakub Małecki, glacjolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zwrócił uwagę, że co roku dostrzegalne są przejawy niszczącego wpływu zmian klimatycznych na obszary polarne i ich pokrywę lodową. Podkreślił, że skutki te dotykają również regionów odległych od obszarów pokrytych lodem.

Na całym globie obserwuje się systematyczne zmniejszanie się powierzchni pokrytej lodem. Jest to zjawisko o globalnym zasięgu. Wraz z topnieniem lodów, narażamy się na skutki podnoszenia się poziomu mórz. Tracimy również białą taflę lodu, która odbija promienie słoneczne w przestrzeń kosmiczną na biegunach Ziemi. Brak tej tafli będzie skutkować dalszym nagrzewaniem Ziemi, co z kolei przyspieszy topnienie lodów i ocieplenie klimatu. Sytuacja jest poważna i musimy zdawać sobie z tego sprawę – zauważył badacz.