Zaplanowano budowę nowych wiaduktów na trasie Łódź-Koluszki

Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych na dwóch tunelach na trasie kolejowej Łódź-Koluszki jest planowane przez Gminę Koluszki, która opracowała wstępną koncepcję inwestycji. Te prace, które mają na celu poprawę infrastruktury transportowej między tymi dwoma miastami, zostały zbudowane z zamiarem stworzenia dwóch tuneli o łącznym koszcie około 100 milionów złotych. W dodatku do tej inwestycji, planowany jest również drugi projekt, który ma kosztować blisko 50 milionów złotych.

Pierwszym miejscem, gdzie planuje się realizację tej inwestycji, jest przejazd kolejowy znajdujący się w miejscowości Żakowice, położonej w pobliżu Koluszek. Według założeń skonstruowanych przez Gminę Koluszki i przekazanych do PKP do oceny, na drodze wojewódzkiej numer 716 miałyby powstać dwa tunele o wartości około 100 milionów złotych. Właścicielami tych przedsięwzięć byliby Zarząd Dróg Wojewódzkich i PKP.

Druga inwestycja miała by miejsce na przejeździe kolejowym pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka, położonymi na drodze powiatowej. Koncepcja tego projektu jest aktualnie oceniana przez zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Po zakończeniu tej fazy, plany te zostaną przesłane do PKP. Głównymi inwestorami tego projektu będą Powiat Łódzki Wschodni oraz Gmina Andrespol, a całkowity koszt wyniesie około 50 milionów złotych.

Podstawowym celem tych inwestycji jest skrócenie czasu przejazdu pociągów na omawianej trasie, ponieważ dzięki tunelom, pociągi nie będą musiały znacznie zwalniać podczas jazdy przez przejazdy. Przejazdy kolejowe często dzielą miejscowości na dwie części, zmuszając mieszkańców do codziennego oczekiwania na przepustkę. Nowe wiadukty mają na celu ułatwienie życia mieszkańcom tych obszarów.