Załamanie w Polskim Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" S.A.: Proces likwidacji wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy w Łodzi oficjalnie uwzględnił wniosek o zapoczątkowanie procesu likwidacji spółki działającej obecnie pod nazwą Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” S.A., wydając decyzję o jej wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Informację o tym zdarzeniu przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo działa w imieniu Skarbu Państwa, który jest jedynym właścicielem wszystkich akcji tej spółki radiowej. Decyzja sądu stanowi efekt dalszych działań wynikających z uchwały przyjętej przez Sejm 19 grudnia. Uchwała ta dotyczyła przywrócenia prawidłowego porządku prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, a także Polskiej Agencji Prasowej. W rezultacie, Sejm wezwał Skarb Państwa do podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

Dzień po przyjęciu tej uchwały, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że minister Bartłomiej Sienkiewicz, pełniący funkcję organu wykonującego uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, skorzystał z przepisów Kodeksu spółek handlowych. W rezultacie tego działania, 19 grudnia zostało odwołanych kilka ważnych osób na stanowiskach kierowniczych w Telewizji Polskiej S.A., Polskim Radiu S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A., a także w Radzie Nadzorczej.