System Red Light na łódzkim skrzyżowaniu zarejestrował niemal 3 tysiące naruszeń w pierwszym miesiącu działania

Na skrzyżowaniu ulicy Drewnowskiej i alei Włókniarzy w Łodzi funkcjonuje system Red Light, który monitoruje przestrzeganie sygnalizacji świetlnej przez kierowców. Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD), który jest odpowiedzialny za ten system, podał statystyki dotyczące jego efektywności w pierwszym miesiącu funkcjonowania. Według danych GITD, od 28 listopada 2023 r., system zanotował aż 2,9 tysiąca naruszeń, co oznacza, że kierowcy łamali przepisy średnio co 20 minut. Informacje te zostały przekazane przez Biuro Informacji i Promocji Wydziału Komunikacji GITD w Warszawie.

Te liczby są zaskakujące i pokazują ogromne naruszenie przepisów ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że każde z tych wykroczeń może skutkować mandatem, potencjalne przychody dla Skarbu Państwa mogą wynieść aż 1 milion 450 tysięcy złotych!

Warto dodać do kontekstu, że pierwszy system Red Light w województwie łódzkim został zainstalowany na skrzyżowaniu ulicy Długiej i alei Armii Krajowej w Zgierzu. Tam jednak, w ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania, system ten zarejestrował około 500 wykroczeń, co stanowi niewielką część naruszeń stwierdzonych w Łodzi.