Zakończenie prac przy ulicy Wojska Polskiego – przesunięcie terminu otwarcia linii tramwajowej

Według niedawnych oświadczeń, zanim otworzona zostanie linia tramwajowa przy ulicy Wojska Polskiego, upłynie co najmniej kolejne trzy miesiące. Infrastruktura drogowa przeznaczona dla pojazdów samochodowych, cyklistów i pieszych również nie będzie gotowa w najbliższych tygodniach. Pierwotnie planowano zakończyć ten projekt inwestycyjny w maju 2023 roku.

Przedstawiciel firmy wykonawczej, Torpol, Robert Chudy, wyjaśnia opóźnienie wpływem pandemii COVID-19, problemami z dostawą materiałów budowlanych spowodowanymi konfliktem na Ukrainie oraz trudnościami napotkanymi podczas prowadzenia prac pod ziemią. Przeprasza mieszkańców za niedogodności wynikające z przeciągających się prac budowlanych przy ulicy Wojska Polskiego, jednakże podkreśla, że niektóre czynniki wpływające na to opóźnienie są poza kontrolą wykonawcy.

Mimo zapewnień wykonawcy, że prace dobiegają końca, pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Wśród niewykończonych zadań znajdują się prace sieciowe, niektóre roboty instalacyjne oraz budowa ścieżek rowerowych i chodników. Ostatnie fragmenty nawierzchni bitumicznej mają zostać ukończone na przełomie marca i kwietnia. W tym samym okresie linia tramwajowa powinna być technicznie gotowa do wznowienia ruchu. Obecnie przewidywany termin, kiedy cała infrastruktura będzie mogła być otwarta dla ruchu, to kwiecień lub nawet maj. Pierwotnym terminem ukończenia projektu była jednak data znacznie wcześniejsza – maj poprzedniego roku.