Przyjęcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia dalszą zabudowę na osiedlu Łódź Andrzejów

Dzień dzisiejszy przyniósł kluczowe zmiany dla mieszkańców osiedla Łódź Andrzejów. Rada Miejska podjęła decyzję o przyjęciu nowego planu zagospodarowania przestrzennego, co skutkuje zablokowaniem możliwości dalszej zabudowy w tej strefie miasta. W szczególności dotyczy to terenów, które obejmują działki usytuowane w okolicach ulic Feliksińskiej, Ziarnistej, Andrzejkowej i Rokicińskiej, jak również w obszarze wschodniej granicy miasta.

Niemniej jednak, Łódź Andrzejów to nie jedyny rejon Łodzi, którego budowlany los był obradowany przez Radę Miejską w dniu dzisiejszym. Radni nie wykazali jednomyślności, a liczni mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw.

Terminy, których dotyczy ta sporna kwestia, stanowią łącznie ponad 500 hektarów powierzchni. Każda z tych działek ma swoją unikalną historię. Przykładowo, mieszkaniec o imieniu Mariusz zdecydował się na zainwestowanie w instalację wodociągów wzdłuż jednej z ulic, mając nadzieję na dostarczenie wody do wielu parceli. Ironią losu okazuje się, że mimo istnienia wodociągu, nowych sąsiadów może nie przybyć – nie zdążyli oni załatwić wymaganych pozwolenia na budowę.