Wzrost inflacji i podwyżki stóp procentowych w 2022 r. ograniczyły zdolności kredytowe rodzin

Wiele rodzin straciło w 2022 roku zdolność do zaciągnięcia kredytów hipotecznych z powodu gwałtownego wzrostu inflacji oraz podwyżek stóp procentowych. Sytuacja ta skierowała rynek kredytów na ścieżkę recesji, co skutkowało znacznym spadkiem sprzedaży, szczególnie zauważalnym w drugiej połowie tego roku.

Niektórzy deweloperzy zanotowali nawet 30–40% spadek sprzedaży, jak informuje dr Konrad Żelazowski, pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego. Rok 2023 zapowiada się jednak optymistyczniej na tle poprzedniego okresu.

Mimo to, w Łodzi ciągle można zaobserwować negatywne skutki gospodarczego spowolnienia. Według danych z połowy 2023 r., w mieście prowadzone było 116 inwestycji mieszkaniowych na różnym etapie zaawansowania, przy czym jedynie 20 z nich rozpoczęto po trzecim kwartale 2022 r.

Zakres budowanych lokali wynosił wtedy 10 810, co jest o 11% mniej w porównaniu do stanu z roku poprzedniego.