Kardynał Grzegorz Ryś wygłasza homilię o znaczeniu Polski i wspólnoty podczas Mszy Świętej w Dzień Niepodległości

Kardynał Grzegorz Ryś, podczas uroczystości Mszy Świętej odprawionej na cześć Ojczyzny z okazji Narodowego Dnia Niepodległości 11 listopada, podkreślił, że Polska nie jest jedynie ideą, abstrakcją czy programem gospodarczym. Według Jego Eminencji, Polska to zbiór ludzi tworzących wspólnotę, a Kościół oraz Ojczyzna są społecznością przyjaciół.

Obchody odbywały się w Bazylice Archikatedralnej, a wśród uczestników pojawiły się osoby pełniące różnego rodzaju funkcje publiczne – przedstawiciele rządu, samorządu i administracji miejskiej. Również służby mundurowe, harcerze i wierni świeccy dołączyli do uroczystości. Goście honorowi to również biskupi i kapłani z innych Kościołów Chrześcijańskich, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do katedry.

W trakcie swojej homilii, kardynał Ryś nawiązał do fragmentu Listu św. Pawła do Rzymian, który wcześniej został odczytany. Wspomniał o wartościach, jakie powinni przestrzegać ci, którzy sprawują władzę. Zapytał retorycznie, czy osoba na takim stanowisku zna po imieniu tych, za których jest odpowiedzialna? Czy wie coś o nich? Czy potrafi mówić o nich i ich dobrych uczynkach? Czy zdaje sobie sprawę z ich niezbędnej roli w społeczności, którą prowadzi? Kardynał Ryś podkreślił, że lepszy lider to ten, który może mówić więcej o tych, którzy z nim pracują, niż o sobie. Zwrócił uwagę na to, jak ważne jest, aby nie tworzyć wrażenia samodzielności i skupiania się wyłącznie na sobie.