Przyspieszenie prac nad modernizacją torowiska tramwajowego na ulicy Strykowskiej

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych udało się dotychczas wykonać połowę nowej trasy tramwajowej, która przebiega przez ulicę Strykowską. Dokładniej rzecz ujmując, ukończono odcinek od ulicy Wojska Polskiego aż do budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 20 na tej samej ulicy. Na tym etapie realizacji projektu, już zamontowano sieć trakcyjną, jednakże tylko po jednej stronie linii tramwajowej, a mianowicie w kierunku prowadzącym do centrum miasta. Dodatkowo obszar pomiędzy torami został obsiany trawą.

Natomiast na dalszym odcinku trasy, rozciągającym się od nowo powstałego bloku mieszkalnego przy ul. Strykowskiej 20, aż do miejsca, gdzie znajduje się rozjazd dla tramwajów poruszających się w obie strony, udało się już położyć i zespawać tory. W ramach tego odcinka dostępny jest również nowo wybudowany przystanek, który zlokalizowany jest przed wspomnianym rozjazdem. Większość słupów trakcyjnych znajdujących się na tym odcinku również została już odpowiednio zamontowana. Cieszyć można się również z faktu, że sygnalizacja tramwajowa przy przystanku jest już gotowa, podobnie jak sygnalizacja świetlna dla pieszych i rowerzystów.