Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę

Proces wyceny nieruchomości pozwala na określenie jej realnej wartości rynkowej i może odnosić się zarówno do mieszkania czy domu, nieruchomości komercyjnych, jak i działek zabudowanych i niezabudowanych. Rzeczoznawca majątkowy korzysta ze swojej wiedzy i różnych metod, by jak najdokładniej oszacować tę wartość.

Kto może dokonać wyceny nieruchomości?

Jeśli wycena nieruchomości ma posiadać moc prawną, musi zostać dokonana przez osobę, która ma do tego specjalne uprawnienia. W Polsce to rzeczoznawca majątkowy zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Jest to osoba, która otrzymała uprawnienia zawodowe poświadczające jej wykształcenie i praktykę zawodową z rąk Ministra Rozwoju. Rzeczoznawcy majątkowi zwykle zatrudniani są w kancelariach, gdzie zajmują się wyceną różnego rodzaju nieruchomości. Efektem sporządzonej wyceny przez rzeczoznawcę jest tzw. operat szacunkowy, który stanowi dokument urzędowy, i który określa rzeczywistą wartość nieruchomości w dniu sporządzenia wyceny.

Kiedy konieczne jest dokonanie wyceny nieruchomości?

Wymaga się potwierdzenia urzędowego wartości nieruchomości by móc przeprowadzić dalsze działania w sytuacjach:

  • wyceny nieruchomości do zaciągnięcia kredytu hipotecznego,
  • wyceny nieruchomości do podziału spadku, do darowizny lub zachowku,
  • wyceny nieruchomości do podziału majątku.

Określenie wartości nieruchomości jest konieczne, by następnie móc naliczyć wartość należnego zachowku spadkobiercy, wartość zabezpieczenia hipotecznego lub wysokość podatku z tytułu spadków i darowizn.

Skontaktować się z rzeczoznawcą majątkowym można też w sytuacji, gdy mamy wątpliwości co do rzetelności określonej wartości nieruchomości przygotowanej przez biegłego bądź bank i uważamy, że została ona zaniżona. W tej sytuacji można też odwołać się do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Komisja ta w ciągu dwóch miesięcy przeprowadza postępowanie wyjaśniające i tutaj szacowana wartość nieruchomości jest sprawdzana aż przez trzech rzeczoznawców.

Ważne jest, by rzeczoznawca był osobą doświadczoną i rzetelną, co do której mamy pewność, że dokładnie określi wartość nieruchomości i nie zaniż jej. Przykładem usług wysokiej jakości jest rzeczoznawca majątkowy Łódź – Biuro wycen nieruchomości “Dom”. To firma, która cieszy się pozytywną opinią wśród klientów popartą latami doświadczenia i wieloma zrealizowanymi wycenami. Dzięki współpracy z Wycena Nieruchomości Łódź – można uniknąć przedłużania się procesów wywołanego nierzetelnymi ocenami wartości nieruchomości.

Artykuł powstał we współpracy z Agencją Interaktywną Agave.pl – Pozycjonowanie Łódź.