Dlaczego warto współpracować z zarządcą nieruchomości?

Administrowanie budynkiem w sposób efektywny i prawidłowy nie jest prostym zadaniem. Wymaga czasu, kompetencji i doświadczenia. Współpraca z dobrym zarządcą nieruchomości wpływa pozytywnie na jakość obsługi spraw mieszkańców i firm wynajmujących lokale w budynku oraz może się przyczynić do obniżenia kosztów funkcjonowania budynku.

Kim jest zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości jest osobą, która posiada odpowiednie kompetencje oraz licencję zawodową uprawniającą do wykonywania zawodu. To pośrednik między najemcami nieruchomości a właścicielem. Jego zadaniem jest maksymalizacja wydajności funkcjonowania nieruchomości i pogodzenie potrzeb zarówno właściciela jak i mieszkańców lub firm, co często nie jest łatwe.

Jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości współpracuje ze specjalistami z różnych branż, dlatego musi posiadać wiedzę z różnych dziedzin, jak np. prawo, finanse, podatki, geodezja, nauki budowlane i marketing. Praca zarządcy opiera się na wykonywaniu czynności, które mają na celu:

  • bieżącą administrację nieruchomości,
  • zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz energetycznej,
  • gwarancję bezpieczeństwa użytkowania i poprawnej eksploatacji nieruchomości,
  • utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem,
  • podejmowanie uzasadnionych inwestycji w nieruchomość.

Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest więc podejmowanie różnych decyzji strategicznych, które mają prowadzić do racjonalnego gospodarowania nieruchomością. Niektórzy z zarządców, idąc z duchem czasu, proponują także obsługę nieruchomości w innych aspektach. Przykładem może być Zarządzanie nieruchomościami Łódź. To doświadczony zarządca z nowoczesnym podejściem, który oprócz bieżącego zarządzania nieruchomością oferuje również kompleksową obsługę marketingową, księgową, prawną i administracyjną.

Dlaczego warto współpracować z zarządcą nieruchomości?

Skuteczne zarządzanie nieruchomością prowadzi do obniżenia kosztów funkcjonowania obiektu i usprawnienia relacji z właścicielem, najemcami i firmami współpracującymi. Wśród zalet wynikających ze współpracy z zarządcą można wyróżnić po pierwsze dużą oszczędność czasu inwestora i/lub zarządu, jak również oszczędność pieniędzy. Współpraca z dobrym zarządcą powinna być traktowana jako inwestycja, a nie jak dodatkowy koszt. Doświadczony zarządca dba o finanse nieruchomości i stara się wyeliminować ryzyko nieudanych oraz przepłaconych inwestycji. Zarządca powinien być traktowany także jako specjalista, który oferuje fachową pomoc, np. w zakresie eksploatacji nieruchomości, wyboru odpowiednich ekip budowlanych, czy opracowaniu procedur. Współpraca z zarządcą to także zapewnienie spokojnego, ciągłego i wydajnego eksploatowania nieruchomości pod fachowym nadzorem.

Poleca się współpracę z zarządcą nieruchomości, ponieważ może to w znacznym stopniu usprawnić funkcjonowanie obiektu. Przy wyborze odpowiedniego zarządcy powinno się kierować jego kompetencjami, doświadczeniem, a także opiniami. Na terenie Łodzi firmą wartą polecenia jest zarządca nieruchomości Łódź.

Artykuł powstał we współpracy z Agencją Interaktywną Agave.pl