Walka Urzędu Miasta z zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym przez systemy grzewcze

Urząd Miasta nie ustaje w staraniach. W związku z tym, wypracowano trzy projekty – Miejski program wymiany źródeł ciepła, Program Czyste Powietrze oraz Program Ciepłe mieszkanie. Te inicjatywy mają za zadanie zniwelować problem związany z eksploatacją tzw. kopciuchów.

Okres zimowy jest czasem, kiedy poziom zanieczyszczenia powietrza osiąga swoje maksimum. Znaczna część tego stanu rzeczy wynika z użytkowania przestarzałych i szkodliwych dla środowiska urządzeń grzewczych. Jak informuje Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, utworzona w ubiegłym roku, pokazuje, że w Łodzi nadal istnieje ponad 40 tysięcy nieruchomości i mieszkań ogrzewanych za pomocą paliwa stałego.

Przy ulicy Piotrkowskiej 113 zlokalizowane jest Biuro Energetyki i Jakości Powietrza. To miejsce, gdzie mieszkańcy mogą otrzymać wszelkie informacje na temat dostępnych programów dotacyjnych. Właściciele nieruchomości, które są ogrzewane w sposób niewłaściwy dla środowiska, muszą liczyć się z możliwością nałożenia na nich sankcji.