W Łodzi powstaje regulacja dotycząca hulajnóg elektrycznych

Zarówno w Łodzi, jak i w innych miastach, porzucone na chodnikach hulajnogi stają się narastającym problemem. W związku z tym, władze Łodzi podjęły próby zaradzenia tej sytuacji. Aktualnie trwają prace nad projektem uchwały, która ma na celu uregulowanie kwestii użytkowania oraz parkowania hulajnóg. Projekt ten został już złożony w Urzędzie Miasta Łodzi.

Autorem projektu uchwały jest radny Bartłomiej Dyba-Bojarski z PL 2050. Pracowali nad nim nie tylko on, ale również aktywiści miejski ze stowarzyszeń Tak dla Łodzi oraz Łódź Cała Naprzód! Ich celem jest rozwiązanie problemu parkowania hulajnóg elektrycznych.

Jak mówi Bartłomiej Dyba-Bojarski, korzystanie z komercyjnie wynajmowanych hulajnóg elektrycznych stało się dla mieszkańców Łodzi ważną alternatywą podczas kryzysu komunikacyjnego spowodowanego przez liczne remonty i problemy z komunikacją miejską. Niemniej jednak, wielu łodzian zgłasza problemy związane z porzuconymi hulajnogami. Często blokują one przejście, zostawiane są na środku bramy czy nawet na jezdni i drodze rowerowej. W takich przypadkach hulajnogi stanowią już bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa. Szczególnie osoby mające problemy z poruszaniem się, matki prowadzące wózki czy osoby niewidome i niedowidzące doświadczają utrudnień spowodowanych niewłaściwie zaparkowanymi hulajnogami.