W Lesie Łagiewnickim zasadzono 3000 drzew – kolejna faza odtwarzania łódzkiej zieleni

Lesie Łagiewnickim, znany również jako okolica Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy ulicy Wycieczkowej w Łodzi, stał się miejscem posadzenia aż 3000 nowych drzew. To część większego planu uzupełniania luk leśnych na terenie miasta, mającego na celu poprawę stanu przyrody i zapewnienie mieszkańcom możliwości kontaktu z naturą.

Najnowsze nasadzenia przeprowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Wycieczkowej, gdzie miejsce znalazło 3000 młodych drzew. Główne gatunki to lipy, choć wśród nich można też znaleźć dęby. Te nowe rośliny mają na celu zastąpienie tych, które naturalnie obumarły, zachowując tym samym zdrową strukturę lasu. Plany przewidują kontynuację tych działań, z dodatkowymi małymi nasadzeniami tego rodzaju planowanymi na przyszłość. Podczas nadchodzącej wiosny podobne gatunki drzew mają zostać posadzone na obszarze pół hektara lasu.

Podobna inicjatywa miała już miejsce w Uroczysku Lublinek, gdzie uzupełniono luki w drzewostanie. Tamtejszy las bogaci się teraz o 2500 nowych dębów, które zastąpiły drzewa stracone podczas wichur.