Ulica Wojska Polskiego w Łodzi przechodzi gruntowną przebudowę

Projekt renowacji ulicy Wojska Polskiego jest obecnie jednym z najambitniejszych i najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w panoramie inwestycyjnej Łodzi. Jak wyglądają obecne postępy?

Aktualnie na ulicy Wojska Polskiego można zaobserwować intensywne prace związane z układaniem i spawaniem kolejnych odcinków torów, koncentrujące się głównie w rejonie skrzyżowania z ulicą Obrońców Westerplatte. Zajmuje się tym specjalna ekipa, która równolegle instaluje też warstwy izolacyjne. Na odcinku pomiędzy ulicą Głowackiego i Sporną, realizowany jest montaż sieci trakcyjnej. Te czynności będą kontynuowane w nadchodzących dniach, a ponadto przewidziano rozpoczęcie prac przy zasilaczach.

Blisko ukończenia są roboty przy tworzeniu peronów przystankowych oraz układaniu krawężników. Ponadto, większość ścieżki rowerowej pokryta jest już warstwą ścieralną, a aktualnie prowadzone są prace przy tworzeniu obrzeży. Wykonywane jest też układanie kostki brukowej na parkingu w pobliżu nowego zakończenia linii tramwajowej. Przez cały czas, na całej przystosowywanej do nowych warunków długości ul. Wojska Polskiego, prowadzone są prace regulacyjne studni i wpustów, jak również układane jest okablowanie, w tym światłowodowe. W najbliższym czasie planowane są prace przy budowie chodników oraz obrzeży betonowych w miejscu, gdzie ulica Widok łączy się z ulicą Wojska Polskiego.

W jaki sposób ulica zmieni się po renowacji? Po zakończeniu prac, ulica Wojska Polskiego będzie miała zupełnie nowy wygląd oraz torowisko tramwajowe. Wzdłuż ulicy powstaną chodniki z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi i miejscami parkingowymi. Ulica zostanie wyposażona w nowe oświetlenie oraz nowoczesny system sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach. Kompleksowość zmian podkreślą przystanki tramwajowe i autobusowe z wysokimi peronami, które ułatwią pasażerom wsiadanie.

Dodatkowo, zaplanowano posadzenie 800 drzew, w tym klonów, lip i dębów oraz ponad 12 tysięcy krzewów i kwiatów.