Modernizacja sieci wodociągowej w Łodzi na ulicy Lutomierskiej: nowy wykonawca projektu został wybrany

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi podjął decyzję o wyborze firmy, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu odnawiania segmentów systemu wodociągowego znajdujących się na ulicy Lutomierskiej.

Planowane prace obejmują odnowienie sekcji sieci o łącznej długości przekraczającej 110 metrów. Prace te będą realizowane za pomocą metody znanego jako kraking statyczny. Do wymiany przeznaczone są dwa odcinki rur o średnicy DN150 – jeden mierzący 79,9 metra i drugi o długości 7,1 metra. Dodatkowo, planowana jest wymiana przyłącza o długości 26,7 metra.

Dla pierwszych dwóch sekcji, rury wykonane z żeliwa i azbestocementu zostaną zastąpione przez rury żeliwne sferoidalne przeznaczone do systemów wodociągowych PN 10. W przypadku przyłącza, Zamawiający wymaga użycia rury PE 100 DN100, PN 16, SDR11.

Wartość oferty, którą wybrano w procesie przetargowym, wynosi 0,38 miliona złotych.

Ważnym jest przypomnienie, że 3 stycznia 2024 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji przejął kontrolę nad Łódzką Spółką Infrastrukturalną. W wyniku tej transakcji stał się on właścicielem infrastruktury miejskiej, która obejmuje przede wszystkim:

  • ujęcia wody,
  • stacje uzdatniania wody,
  • sieci wodociągowe,
  • kanalizacje sanitarne i ogólnospławne.