Przerwy w kursowaniu tramwajów i autobusów łódzkiego MPK na ważnym skrzyżowaniu

Ruch pojazdów miejskich na jednej z kluczowych ulic Łodzi został zawieszony. Zarówno tramwaje, jak i autobusy biorące udział w miejskim transporcie publicznym, musiały przerwać swoją pracę. Nawet linia zastępcza doświadczyła tego samego losu. Wyłączenie z ruchu dotyczyło dwóch istotnych tras tramwajowych.

Wszystko rozpoczęło się od ogłoszenia przerwy na linii tramwajowej przecinającej ulicę Rzgowską przy Bednarskiej, kierując się w stronę Paderewskiego. Komunikat MPK Łódź tłumaczył to kwestiami technicznymi. Nieco później, zdecydowano o tymczasowym zaprzestaniu kursów tramwajów do Chojen Kurczaków. Zgodnie z informacjami podanymi przez MPK Łódź, ta przerwa miała trwać około 20 minut.

Spółka ogłosiła też nową trasę objazdową dla linii 72A i 72B. Rozpoczynała się ona na skrzyżowaniu Piotrkowska/pl. Niepodległości, skąd prowadziła przez pl. Niepodległości – Rzgowska, i tam wracała na swoją trasę. Objazd był przewidziany w dwóch kierunkach jazdy. Informacja o wznowieniu ruchu pojawiła się około godziny 19:55, jednak ta ulga nie była trwała.

Chwilę po ogłoszeniu wznowienia kursów, przyszła informacja o ponownym zatrzymaniu ruchu i konieczności objazdów. Tym razem dotyczyło to linii Z i 6, które miały jechać od Piotrkowska/pl. Niepodległości przez Pabianicka – Rondo Lotników Lwowskich – Paderewskiego – Rzgowska, gdzie wracały na swoją trasę. Objazd miał obowiązywać tylko w tym kierunku jazdy.

Ostatecznie, około godziny 20:10, ruch na zahamowanych liniach został wznowiony.