Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego: Mandat Bartosza Domaszewicza, łódzkiego radnego, został wygaszony

Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję o wygaśnięciu mandatu Bartosza Domaszewicza, który pełnił funkcję radnego w Łodzi. To rozstrzygnięcie jest następstwem wcześniejszej decyzji wydanej przez Wojewodę Łódzkiego, Tobiasza Bocheńskiego w 2022 roku. Sam zainteresowany, radny Domaszewicz, już odniósł się do tej kwestii.

Konsekwencja decyzji Wojewody Łódzkiego z 2022 roku dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego Bartosza Domaszewicza (KO) jest efektem działań Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stojący za tym proces Tobiasz Bocheński, ówczesny Wojewoda Łódzki, jest jednym z głównych bohaterów tej sprawy.

Miejski aktywista Wojciech Bednarek był tym, który skierował zarzuty pod adresem Domaszewicza. Twierdził on, że firma radnego była odpowiedzialna za sprzątanie gmachu muzeum kinematografii w Łodzi, co mogło stanowić konflikt interesów. Najważniejszym dowodem miała być faktura VAT na kwotę 6000 zł brutto. W odpowiedzi na te oskarżenia, Domaszewicz wyjaśnił, że doszło do pomyłki ze strony biura rachunkowego – pieniądze zostały przelane na jego konto zamiast na konto jego matki. Ta ostatnia prowadziła działalność analogiczną do syna i była odpowiedzialna za czystość w muzeum kinematografii.