Otwarcie prac nad inwestycją urbanistyczną w Nowym Centrum Łodzi

Proces renowacji i reorganizacji przestrzeni w Nowym Centrum Łodzi rozpoczął się. Zaprojektowano, aby obszar o powierzchni 2 hektarów, położony między Dworcem Łódź Fabryczna a kompleksem EC1, poddać intensywnemu zagospodarowaniu. Według planu na tym terenie powstaną 1250 mieszkań, strefa coworkingu oferująca miejsca do pracy oraz różne lokale usługowe. Cały obszar zostanie odcięty od ruchu drogowego.

Realizacja tego ambitnego projektu będzie przeprowadzana w fazach. Pierwsze dwa etapy mają zostać zakończone w 2025 roku. Do tego czasu planowane jest wybudowanie 186 i 314 lokali mieszkalnych. Na terenie Nowego Centrum Łodzi zaplanowano postawienie 5 budynków, z których partery zostaną przeznaczone na restauracje, kawiarnie oraz inne usługi.

Inwestycja o nazwie Flow stawia na ekologiczne podejście, kładąc duży nacisk na obszary zielone. W jej ramach pojawi się tzw. woonerf i park kieszonkowy, gdzie znajdą się m.in. siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci czy ławki i altany do odpoczynku.

Projekt Flow ma na celu przeobrażenie tego obszaru w ekologiczne centrum miasta, które będzie stanowić kontrast dla otaczających go głównie utwardzonych przestrzeni publicznych. Jego celem jest zachęcenie do zatrzymania się, odpoczynku i cieszenia się zielenią. Zieleń została zaprojektowana tak, aby służyła nie tylko mieszkańcom, ale także podróżnym oczekującym na pociąg, pracownikom okolicznych biur i wszystkim łodzianom – dlatego układ roślinności w Flow jest nieregularny i organiczny, a gatunki roślin są urozmaicone, co ma prowadzić do stworzenia przestrzeni atrakcyjnej i przyjemnej dla oka.