Droga rowerowa na Retkini – ogłoszono przetarg na jej budowę

Łódzki Zarząd Inwestycji Miejskich poinformował o ważnej decyzji dla lokalnej społeczności rowerzystów. Sprawa dotyczy planu budowy nowej ścieżki rowerowej na terenie Retkini, konkretnie przy wschodniej stronie al. Waltera-Janke. Kwestia terminu realizacji projektu pozostaje otwarta.

Pierwszym zadaniem wybranego wykonawcy będzie opracowanie szczegółowego projektu. Wymagać on będzie uwzględnienia takich elementów jak konstrukcja przejazdów i przejść, a także sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Waltera-Janke z ulicami Bratysławską/Wyszyńskiego – informuje Urząd Miasta Łodzi.

Kolejnym krokiem w procesie budowy nowej drogi rowerowej będzie implementacja nowego systemu odwodnienia oraz uporządkowanie terenów, na których droga zostanie wybudowana.

Magistrat zapewnia również, że w ramach realizacji inwestycji zostanie zastosowane nowe oznakowanie, zarówno poziome jak i pionowe. Ponadto zostaną uporządkowane tereny zielone i uzupełnione o nowe ławki oraz kosze na odpady.

Termin zakończenia przetargu został ustalony na wtorek, 13 lutego o godzinie 12. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, nowa droga rowerowa powinna zostać zrealizowana w ciągu kolejnych 10 miesięcy.