Rozliczanie funduszy na modernizację tramwajów w Łodzi – problemy i opóźnienia

Łódź, zmagając się z kwestią niewykorzystania przyznanych funduszy na odnowienie linii tramwajowej prowadzącej do Konstantynowa Łódzkiego, ujawniła skomplikowaną sytuację. Lokalne władze planują podjąć rozmowy z organami wojewódzkimi, aby znaleźć sposób na wykorzystanie dotacji unijnej na inne projekty. Remont, który doświadcza istotnego opóźnienia, przekracza okres rozliczeniowy dla projektów finansowanych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Wcześniej raportowaliśmy o znacznym retardacji postępu prac związanych z modernizacją linii tramwajowej prowadzącej z centrum Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego. Opóźnienie dotyczy głównie odcinka tramwajowego rozciągającego się od pętli Zdrowie do granic administracyjnych miasta. Powodem zaistniałej sytuacji jest przedłużający się proces zdobycia tak zwanej zgody ZRID, która jest niezbędna wykonawcy do przystąpienia do realizacji inwestycji.