Rekordowa liczba propozycji w 12. edycji Budżetu Obywatelskiego w Łodzi

W tegorocznej, dwunastej już edycji Budżetu Obywatelskiego w Łodzi, mieszkańcy miasta wykazali nadzwyczajne zaangażowanie, składając prawie 1200 różnorodnych propozycji. Liczba ta ustanowiła nowy rekord i pokazała jak ważne jest dla łodzian współdecydowanie o swoim mieście. Zgodnie z powiedzeniem radnej Mai Włodarczyk, największą aktywność w składaniu wniosków wykazały osiedla zlokalizowane na Bałutach, Widzewie i Chojnach. Każde z tych miejsc miało mniej więcej po 50 wniosków i to one zajęły czołowe miejsca pod względem liczby zgłoszeń.

Tematycznie, większość wniosków dotyczyła zagadnień związanych z zielenią miejską i infrastrukturą. Od lat są to dwa najczęściej poruszane obszary, a w tym roku nie było inaczej. Szczególnie ważne były sprawy infrastruktury rowerowej i pieszej – nowych chodników oraz drobnych remontów, które mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców.

Wszystkie wnioski, które spełnią odpowiednie kryteria, zostaną poddane głosowaniu mieszkańców miasta. To, które z nich zostaną zrealizowane, zależy od wyników tego właśnie głosowania, zaplanowanego na październik.

Radny Marcin Masłowski podkreśla, że to bardzo pozytywne zjawisko. Zauważa, że po ponad 10 latach funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego łodzianie wciąż chcą aktywnie decydować o wydaniu publicznych pieniędzy. Chociaż oczywiście nie wszystkie zgłoszone inwestycje zostaną sfinalizowane, one stanowią cenne źródło informacji dla miasta o tym, co jest ważne dla jego mieszkańców i co powinno być realizowane w przyszłości.

Dla realizacji projektów zgłoszonych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego przeznaczono około 35 milionów złotych.