Przebudowa ulicy Przybyszewskiego: Nowa odsłona

W ramach projektu odnowy ulicy Przybyszewskiego na terenie Łodzi, powstanie 3 kilometry świeżo wyasfaltowanej trasy. Po zakończeniu prac modernizacyjnych, kierowcy będą mogli korzystać z nowych wiaduktów, a pasażerowie tramwajów będą się poruszać po torach dostosowanych do pojazdów niskoemisyjnych. Oprócz tego, dla komfortu użytkowników drogi, powstanie równej jakości jezdnia.

Plan remontu obejmuje również renowację chodników oraz modernizację oświetlenia ulicznego, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort przechodniów. Co więcej, wzdłuż całej inwestycji dodane zostanie więcej zieleni, co z pewnością wpłynie na estetykę miejsca i podkreśli jego przyjazny charakter.

Aktualnie na placu budowy realizowane są różne etapy pracy. Trwają procedury związane z budową filarów fundamentowych dla południowej części obiektu oraz pracuje się nad zbrojeniem konstrukcji nośnej wiaduktu tramwajowego. Dodatkowo, ekipa budowlana wykonuje zadania ciesielskie na wiadukcie tramwajowym i równocześnie kontynuuje prace rozbiórkowe w obrębie obiektu południowego.

Nie tylko budynki są poddawane rozbiórce. Również nasypy podlegają temu procesowi. Na terenie inwestycji trwają też intensywne prace brukarskie i ziemne związane z budową łącznicy.