Projekt NEEST zbiera opinie mieszkańców osiedla Radiostacja na temat infrastruktury

Inicjatywa o nazwie NEEST, która rozpoczęła swoją działalność na terenie osiedla Radiostacja w ubiegłym roku, przystępuje do kolejnego etapu. W najbliższych tygodniach ankieterzy przemierzą okolice parku 3 Maja, z zamiarem zebrania opinii mieszkańców na temat lokalnej infrastruktury. Głównym celem tego projektu jest przeanalizowanie potrzeb społeczności i wprowadzenie zmian, które uczynią infrastrukturę bardziej ekologiczną i komfortową dla lokalnych mieszkańców.

Przygotowane przez ankieterów pytania dotyczyć będą szeroko pojętego zagadnienia przestrzeni publicznej. Próba zrozumienia potrzeb mieszkańców obejmować będzie między innymi tematykę terenów zieleni czy zagospodarowania wspólnych przestrzeni osiedlowych. Ponadto, ankieterzy będą próbować zdobyć informacje odnośnie budynków mieszkalnych – ich stanu technicznego oraz kosztów związanych z ich utrzymaniem, takich jak ogrzewanie czy remonty.

Cały proces badawczy potrwa przybliżenie czterech tygodni. Ankieterzy będą wyposażeni w specjalne identyfikatory, co będzie gwarantować autentyczność ich misji. Warto zaznaczyć, że ich zadaniem będzie jedynie zbieranie opinii na wyżej wymienione tematy, bez angażowania się w jakiekolwiek inne działania.