Piknik organizowany przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przyciągnął setki ludzi

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zorganizowało piknik, który przyciągnął rzeszę uczestników. Wydarzenie to zostało zorganizowane w związku z udostępnieniem dla ruchu drogowego skrzyżowania ulic Gdańska i Legionów. Główna siedziba wspomnianego muzeum, które jest jednym z najważniejszych, lecz często niedocenianych łódzkich instytucji kulturalnych, mieści się przy ul. Gdańskiej 17.

Muzeum ma swoją siedzibę w historycznym budynku więziennym, wybudowanym w latach 1883-1885 przy ówczesnej ulicy Długiej, obecnie Gdańskiej. W czasach carskich funkcjonowało tu więzienie przeznaczone głównie dla więźniów politycznych, w tym członków Polskiej Partii Socjalistycznej oraz innych ruchów dążących do odzyskania niepodległości przez Polskę. Budynek pełnił funkcję więzienną również podczas niemieckiej okupacji oraz po II Wojnie Światowej aż do roku 1953, będąc pod kontrolą ówczesnego reżimu komunistycznego.

6 kwietnia, podczas pikniku na ul. Gdańskiej 17, uczestnicy nie mieli okazji do nudy. Mogli wziąć udział w grze muzealnej, wysłuchać prelekcji na temat historii muzeum, zakupić pamiątki czy zwiedzić stałą ekspozycję. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się unikalny śpiewnik wojskowy, przygotowany jako hołd dla Kazimierza Jana Piątka ps. Herwin, kapitana Legionów marszałka Józefa Piłsudskiego.