Petycja o zwiększenie liczby popołudniowych połączeń kolejowych między Łodzią a Warszawą

22 września pojawiła się inicjatywa obywatelska, postulująca o zwiększenie liczby pociągów kursujących po południu z Łodzi Fabrycznej do stolicy kraju, Warszawy. W treści petycji wyrażono żądania wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy, które mają na celu zwiększenie komfortu podróżujących.

Począwszy od następnej aktualizacji rozkładu jazdy, obywatele domagają się powrotu do regularnego taktu co najmniej raz na godzinę na linii Łódź Fabryczna-Warszawa przez całe popołudnie i wieczór. Chcieliby również przywrócenia przyspieszonych połączeń z Łodzi do stolicy, które pomijałyby niektóre stacje pośrednie – tak jak to miało miejsce w 2009 roku.

Dodatkowo, petycja zawiera prośbę o racjonalizację rozkładu jazdy. Autorzy apelują, aby pociągi Intercity i Polregio nie odjeżdżały jednocześnie, bezpośrednio po sobie.

W uzasadnieniu petycji podkreślono wagę Warszawy jako najważniejszej metropolii sąsiadującej z Łodzią. Zwrócono uwagę na zawodowe, rodzinne, ale także kulturalne i rozrywkowe więzy łączące mieszkańców obu miast. Warszawa jest nie tylko największym ośrodkiem gospodarczym Polski, ale również miejscem wielu imprez kulturalnych, koncertów i wystaw. Z kolei Łódź jest coraz bardziej znaczącym centrum usługowym i biurowym o bogatym życiu kulturalnym.

Podkreślono, że coraz częściej to warszawiacy decydują się na przeprowadzkę do Łodzi. W mediach coraz głośniej mówi się o łódzko-warszawskim Duopolis.