Opóźnienia kluczowych inwestycji w Łodzi

Mieszkańcy Łodzi bezradnie obserwują, jak korki i utrudnienia komunikacyjne przeciągają się z powodu trwających wciąż remontów. Niektórzy już stracili rachubę dni, które miały upłynąć od planowanego zakończenia kluczowych dla miasta inwestycji. Na ratunek przybywają członkowie Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, którzy na ich internetowej stronie uruchomili licznik czasu, pokazujący jak długie są opóźnienia aktualnych remontów.

Niestety, negatywnych opinii dotyczących ciągłych remontów w Łodzi jest co niemiara. Miasto pogrążone jest w chaosie spowodowanym nieustannymi pracami remontowymi. Mieszkańcy zgadzają się, że te działania są konieczne, ale zastanawiają się: dlaczego tak bardzo się przedłużają? W reakcji na te pytania, wspomniane Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód stworzyło na swoim portalu „Licznik opóźnień łódzkich inwestycji”. Prezentowane tam grafiki pokazują pierwotne daty zakończenia remontu oraz aktualnie obliczaną ilość dni, które upłynęły od tych terminów. Jak dotąd, Stowarzyszenie poinformowało o opóźnieniach w ośmiu inwestycjach.

W celu zdobycia tych informacji, członkowie Stowarzyszenia skierowali oficjalne zapytanie do zarządu inwestycji miejskich o ujawnienie pierwotnych terminów zakończenia remontów. Odpowiedź, którą otrzymali, pokazała, że niemal wszystkie prace są znacznie opóźnione w stosunku do przyjętych planów.