Nowy skwer miejski w sercu Łodzi: owoc współpracy między Urzędem Miasta a Globalworth Poland

W samym sercu Łodzi, w pobliżu Ronda Solidarności i imponującego biurowca Green Horizon, zaistniał nowo wykreowany skwer miejski. Inicjatywa ta jest rezultatem współdziałania Urzędu Miasta Łodzi oraz firmy Globalworth Poland.

Ulokowany przy Rondzie Solidarności, świeżo powstały skwer stanowi oazę zieleni w centrum miasta. Został on zaprojektowany i zrealizowany na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Sektorem Biznesowym. Prace nad projektem realizowane były w ramach tzw. Ekopaktu dla Łodzi – umowy między podmiotami publicznymi a prywatnymi na rzecz ochrony środowiska i zwiększenia bioróżnorodności w Łodzi. Projekt zielonego skweru, który został ukończony na początku listopada, jest również efektem inicjatywy mieszkańców zgłoszonej w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Efektywna współpraca na linii miasto-biznes zaowocowała powstaniem nowego miejsca, które nie tylko uprzyjemnia życie pracownikom okolicznych biur, ale stanowi również atrakcję dla innych mieszkańców Łodzi. „Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że kolejne przedsiębiorstwo z siedzibą w Łodzi dołączyło do naszej inicjatywy tworzenia przyjaznych, zielonych przestrzeni w mieście. Dzięki wspólnej pracy możemy osiągnąć więcej. To nie tylko miejsce dla pracowników pobliskich firm, ale również dla innych łodzian. Zachęcamy też inne firmy do tego, żeby wspólnie tworzyć nowe miejsca dla łodzian, w ten sposób szybciej zmieniamy Łódź na lepsze” – komentuje Maciej Riemer, Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.