Muzeum Sztuki w Łodzi będzie gospodarzem konferencji naukowej

Muzeum Sztuki w Łodzi i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprasza na konferencję naukową zatytułowana „O naukowości muzeów”, która odbędzie się 3 i 4 grudnia 2021 roku. Do wystawy jeszcze trochę czasu można więc spokojnie zaplanować wycieczkę do pięknego miasta, jakim jest Łódź.
 

O naukowości muzeów

 
Spotkanie zorganizowane przez Muzeum Sztuki i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ma na celu szeroko pojęta dyskusje o aktywności instytucji muzealnych oraz ich działalności badawczej.
 
Dyskusja będzie dążyć do pokazania stanu wiedzy polskich muzealników, zarówno na tematy hiostoryczne, jak i na temat zbiorów danego muzeum. Dyskusja ma otworzyć oczy na realny stan muzealnictwa i porównać zasoby wiedzy z tymi, które przekazuje się na uniwersytetach.
 
Nie zabraknie też tematyki prawnej, z jaką muszą mierzyć się muzea. Poszukiwana będzie również ścieżka, jaką powinny kroczyć instytucja, aby funkcjonować możliwie najbardziej optymalnie, a jednocześnie przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały i czytelny.
 
Panel będzie próbą odpowiedzenia na najczęstsze bolączki muzeów i niewygodne oczekiwania wobec tych instytucji. Organizatorzy jako doświadczeni w tej dziedzinie przygotowali program, który odpowie na najczęstsze zarzuty oraz zwróci uwagę na przyszłość placówek.
 
Na spotkaniu zostaną również zaprezentowane czasopismo naukowe Muzealnictwo, które dla wielu pracowników jest źródłem wiedzy i inspiracji w codziennej pracy.
 
Muzeum Sztuki serdecznie zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych.