Monografia „Łódź poprzez wieki” w ramach obchodów 600-lecia miasta

Z okazji sześćsetnej rocznicy założenia Łodzi, grupa ponad stu naukowców, głównie związanych z Uniwersytetem Łódzkim i specjalizujących się w takich dziedzinach jak historia, archeologia, historia sztuki, etnologia, językoznawstwo czy literaturoznawstwo, pracuje nad stworzeniem pięciotomowej monografii pt. „Łódź poprzez wieki”. Pierwszy tom tej publikacji, który będzie poświęcony historii miasta aż do 1820 roku, trafi do rąk czytelników już 21 lipca.

Profesor Jarosław Kita z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący komitetu redakcyjnego monografii, podkreśla w rozmowie z PAP, że książka ta zawiera wiele nowych ustaleń. Wskazuje on na upływ kilku dekad od czasu pierwszych badań nad tzw. starą, rolniczą Łodzią. Profesor zaznacza również, że przez ten czas nauka dokonała znacznego postępu, a badacze uzyskali dostęp do nowych dokumentów oraz zmieniły się nieco interpretacje tekstów już wcześniej znanych. Dzięki temu obecna wiedza na temat historii Łodzi sprzed 1820 roku jest znacznie szersza niż dotychczas.

Historyk zwraca również uwagę na niezwykłą dynamikę rozwoju Łodzi, jakiej nie można porównać z żadnym innym miastem w Europie. Profesor Kita uważa, że tempo tego rozwoju przypomina raczej sytuację w Ameryce, gdzie na gołej ziemi, w ciągu zaledwie kilku dekad, powstawały wielkie metropolie. Według niego, głównym czynnikiem wpływającym na rozwój i urbanizację Łodzi był przemysł, przede wszystkim sektor włókienniczy.