Modernizacja skrzyżowania ul. Zachodniej i Legionów: nowe tory i zmiana organizacji ruchu

Poprzedni weekend przyniósł zmiany dla mieszkańców Łodzi korzystających z komunikacji tramwajowej. Wykonano i oddano do użytku nowe torowisko na skrzyżowaniu ulic Zachodniej i Legionów. Tramwaje, zgodnie z informacjami udzielonymi od poniedziałku, kursują już po świeżo wybudowanych torach. Prace konstrukcyjne wkroczyły w następny etap – wykonawca planuje przystąpić do działań na zachodniej stronie trasy. W związku z tym, od nadchodzącej soboty, 28 października, ruch na jezdni prowadzącej do centrum miasta zostanie czasowo wstrzymany.

W związku ze zmianami, począwszy od tego tygodnia, ruch kołowy będzie odbywał się jednokierunkowo, korzystając z jednej nitki jezdni. Dzięki temu możliwe stanie się wykonanie prac przy nawierzchni i przyspieszenie robót. Przemieszczenie ruchu na drugą stronę drogi nastąpi na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Próchnika. Podróżujący do centrum muszą być przygotowani na konieczność zmiany jezdni w okolicy pałacu Poznańskiego.

Przez krótki odcinek przed skrzyżowaniem z ul. Legionów, dostępne będą dwa pasy ruchu w lewo. Następnie, ruch zostanie przekierowany na drugą stronę jezdni i będzie kontynuowany na jednym pasie aż do Próchnika. Tam nastąpi powrót na zachodnią stronę drogi. Podobne ograniczenia czekają tych, którzy będą kierować się na Bałuty – dostępny będzie tylko jeden pas ruchu, od ul. Próchnika do ul. Ogrodowej.