Miasto złożyło wniosek o remont Łodzianki

Pod koniec listopada, Urząd Miasta Łódź złożył oficjalny wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie Łodzianki. Przypomnijmy, że stadion sportowy znajduje się przy ul. Małachowskiego. Dofinansowanie ma odbyć się w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej.

Dofinansowanie boisk przy Sępiej i Małachowskiego

To nie jedyny wniosek, miasto złożyło łącznie dwa wnioski. Jeden z nich dotyczy budowania nowego obiektu sportowego przy ul. Sępiej. Obiekt ten ma mieć podgrzewane boisko treningowe, ma spełniać standardy PZPN. Drugi wniosek to remont dwóch boisk (z nawierzchnią naturalną i sztuczną) przy il. Małachowskiego. Całkowita wartość inwestycji ma wynieść nawet 10,5 mln zł., z czego wkład własny miasta to 3,5 mln zł.

MOSIR złożył wniosek w imieniu Miasta

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi przeprowadził analizy możliwości zrealizowania inwestycji. Samo przygotowanie wniosku było możliwe dzięki ścisłej współpracy z przedstawicielami Widzew Łódź S.A. To oni docelowo będą użytkować na codzień oba obiekty. Warto wspomnieć, że w razie uzyskania dofinansowania niższego niż 70% kwoty inwestycji, Miasto Łódź i Widzew Łódź S.A. ustalą priorytety do realizacji inwestycji. Miasto Łódź przekonuje, że ze swojej strony wyłoży kwotę 3,5 mln zł. bez względu na finalne wyniku konkursu w Ministerstwie Sportu i Rekreacji.