Łódź troszczy się o tereny zielone

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi przygotowała trzy nowe plany ochrony środowiska i przyrody miasta. Te plany już wcześniej zostały przyjęte w innych obszarach, takich jak Złotna, Wiskitna, Andrzejowa i Mileszek. Radni będą głosować nad tymi dokumentami na najbliższej sesji.

Ochrona przed niekontrolowaną zabudową zielonych terenów

Pierwszy z nich dotyczy obszaru ulic Strykowska, Bursztynowa, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólna, Jana i Cecylii, Aksamitna i wschodniej granicy miasta. Jest to ostatni plan ochronny dla Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, który ma chronić przed niekontrolowaną zabudową całego obszaru.

Górka Rogowska

Drugim planem jest ten dla Górki Rogowskiej. Ma on na celu ochronę tego ważnego punktu widokowego, który jest często wybierany na spacery przez mieszkańców ze względu na swoją naturalną formę i zadrzewienie. Ten plan ochronny ma zachować górkę w jej naturalnej postaci.