Koncert "Radość Miłosierdzia" w hołdzie Świętej Faustynie – Patronce Łodzi

Podczas obchodów święta siostry Faustyny, patronki miasta Łódź oraz Apostołki Miłosierdzia, odbyło się wyjątkowe wydarzenie artystyczne w postaci koncertu oratoryjnego zatytułowanego „Radość Miłosierdzia”. Ten wieczorny spektakl muzyczny miał miejsce w Bazylice Archikatedralnej w kontekście nadchodzącego stulecia od momentu objawień, które doświadczyła św. s. Faustyna.

Oratorium „Radość miłosierdzia” to dzieło Jana Kantego Pawluśkiewicza, skomponowane na podstawie słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. Inspiracją do stworzenia tego utworu były wpisy zawarte w „Dzienniczku” siostry Faustyny, w którym zanotowała swoje cierpienia, przeciwności losu, doznane stany mistyczne, a przede wszystkim liczne wizje i objawienia. Twórcy oratorium podkreślają szczególne znaczenie odkrywania prawdy o Bożym miłosierdziu, której echa odnajdujemy w encyklice „Dives in misericordia” z 1980 roku oraz refleksji nad tym, czy potrafimy odpowiedzieć na papieskie nauki o Bożym miłosierdziu, ale także o miłosierdziu wobec naszych bliźnich, zwłaszcza w kontekście poszanowania godności każdego człowieka.

W koncercie wystąpili znakomici wykonawcy tak jak: Iwona Socha, Andrzej Lampert, Michał Sławecki oraz Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi wspólnie z Chórem Kameralnym Vivid Singers. Całością wydarzenia artystycznego kierował dyrygent Rafał Janiak. Za przygotowanie koncertu odpowiadali: proboszcz parafii św. Faustyny Kowalskiej ksiądz Wiesław Potakowski, proboszcz parafii archikatedralnej ksiądz prałat Ireneusz Kulesza, Zespół Teatru Wielkiego w Łodzi pod przewodnictwem dyrektora Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego oraz Fundacja Kultura. Patronat nad całym wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.