Kluczowy projekt miejskiej rewitalizacji w Łodzi nabiera tempa

Początek bieżącego roku zaznaczył start istotnej dla miasta inwestycji, jaką jest rewitalizacja centrum Łodzi. Jest to projekt reprezentacyjny dla Programu Rewitalizacji Centrum Łodzi. Planowany zakres prac obejmuje kompleksową wymianę nawierzchni oraz usunięcie stopni na obszarze placu, gdzie planowane jest umiejscowienie dwóch podświetlanych fontann posadzkowych.

Gdy zakończono badania archeologiczne, które pozwoliły na odkrycie między innymi starej studni miejskiej, pozostałości średniowiecznej trasy komunikacyjnej, pieca datowanego na XVII wiek oraz ponad 1000 różnorodnych artefaktów, rozpoczęto realizację kolejnych etapów inwestycji. Prace skierowano ku budowie niewielkich murków otaczających tereny zielone oraz modernizacji infrastruktury podziemnej.

Obecnie na placu budowy trwa instalowanie systemu doprowadzającego wodę do przyszłych fontann oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odwodnienia terenu. Montaż nowego oświetlenia również jest w toku – kładzione są kable zasilające i ustawiane słupy oświetleniowe. Do tej pory ukończono pracę nad 1200 metrami kwadratowymi nawierzchni, która złożona jest z płyt i kostki granitowej.

Niemniej jednak, rewitalizowany Stary Rynek ma stać się przede wszystkim miejscem pełnym zieleni. W ramach projektu zaplanowano posadzenie nowych drzew wzdłuż ulicy Nowomiejskiej (w szczególności jesionów pensylwańskich i klonów), blisko 300 krzewów (w tym ostrokrzewu i róż) oraz roślin ozdobnych. Spacerujący po rynku będą mogli odpocząć na wielu ławkach oraz drewnianych siedziskach, umieszczonych wśród roślinności.