Dary od UNICEF przekazane do łódzkich przedszkoli

Do łódzkich przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych trafi 300 laptopów oraz 350 walizek wypełnionych zabawkami, klockami i grami jako kolejna dostawa darów od UNICEF. Daty te posłużą integracji dzieci z Ukrainy.

Podarki od UNICEF

Laptopy zostaną przekazane szkołom, gdzie będą wykorzystywane przez nauczycieli jako dodatkowe narzędzie dydaktyczne. Natomiast walizki z grami, klockami i kredkami będą służyć przedszkolakom z Ukrainy i Polski do wspólnej zabawy. Dary od UNICEF są częścią programu pomocy dzieciom i uczniom z Ukrainy w Łodzi. Dzięki pozyskanemu wsparciu w wysokości ponad 26,6 mln zł, zorganizowano wycieczki i wyjazdy na zielone szkoły, wyposażono placówki w kąciki integracyjno-relaksacyjne, place zabaw oraz plenerowe siłownie. Zatrudniono również asystentów nauczycieli ze znajomością języka ukraińskiego. Ułatwia to komunikację z uczniami i ich rodzicami, a także dodatkowych pedagogów i psychologów. W grudniu do Łodzi trafiły także piłki do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, skakanki oraz chusty.

Ilu uczniów z Ukrainy uczy się w Łodzi?

Obecnie w łódzkich przedszkolach i szkołach uczy się 5 107 uczniów z Ukrainy. W tym 1 076 w przedszkolach, 3 477 w szkołach podstawowych. 302 w liceach ogólnokształcących, 175 w technikach i szkołach zawodowych. A także  77 w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego.