Nowe drzewa w Łodzi

Nasadzenie drzew to jedna z najważniejszych akcji, jakie podejmuje się w miastach na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. W Łodzi rok 2023 przyniesie wiele pozytywnych zmian w tym zakresie. Bilans nasadzeń drzew w latach 2022-2023 osiągnie liczbę aż 100 000 drzew, co jest wynikiem zorganizowanej akcji zalesiania wolnych działek na terenie miasta. W tym roku posadzonych zostanie aż 50 000 sadzonek, co pozwoli na zwiększenie ilości zieleni w najważniejszych miejscach miasta, takich jak plac Wolności, Stary Rynek czy pasaż Schillera.

Sadzenie drzew

Warto również zwrócić uwagę na zieleń przyuliczną, która stanowi ważny element krajobrazu miejskiego. W Łodzi standardem jest sadzenie drzew przy każdej nowej inwestycji, dzięki czemu zmienił się wygląd wielu ulic. W 2023 roku planowane są kolejne nasadzenia przy ulicach Legionów i Mielczarskiego. Ważne jest także nasadzenie drzew przy okazji dużych projektów drogowych, takich jak Trasa Górna czy Bulwary Północne. W przypadku III etapu Trasy Górna posadzonych zostanie aż 3000 drzew i 22 000 krzewów. Dzięki tym inicjatywom Łódź staje się coraz bardziej zielonym miastem, co wpływa pozytywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.