CPK – inwestycja przyszłości dla Łodzi, Warszawy i całego kraju

Politycy z partii Prawo i Sprawiedliwość są zgodni, co do tego, że Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ma potencjał do znacznego ożywienia gospodarczego Łodzi, Warszawy i całej Polski. Wielokrotnie wyrażali swoje pozytywne opinie na temat tej inwestycji, podkreślając jej istotność oraz znaczące postępy, jakie zostały już osiągnięte.

Kandydatka tej partii na stanowisko prezydenta Łodzi, stanowiąc przeciwwagę dla rządzącej miastem od 14 lat Hanny Zdanowskiej, zwróciła się z apelem. Jej zdaniem, w przypadku tak istotnych inwestycji jak CPK, należy odrzucić wszelkie partyjne podziały i skupić się na wspólnym celu.

Polityczna zgoda w kwestii budowy CPK jest widoczna nie tylko wśród polityków PiS, ale także Trzeciej Drogi. Wszystkie strony są jednomyślne – ten projekt ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju Łodzi i nie może być zaniechany.

Zarówno przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości jak i Trzeciej Drogi wyrażają przekonanie, że teraz nie jest czas na polityczne rozgrywki. Podkreślają, że inwestycja transportowa, tak ważna dla regionu łódzkiego, powinna być priorytetem.

Podczas spotkania zorganizowanego 12 marca, politycy PiS wezwali do zaprzestania traktowania projektu CPK jako narzędzia politycznej rywalizacji. Zdaniem polityków, jest to postawa niewłaściwa i szkodliwa dla inwestycji o tak kluczowym znaczeniu.