Łódź: Winda na kładce nad ulicą Srebrzyńską wkrótce będzie gotowa do użytku

PKP Polskie Linie Kolejowe, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, a także wykonawca wind, znajdują się obecnie w procesie końcowych negocjacji dotyczących eksploatacji urządzeń windowych na kładce dla pieszych, która została zbudowana dwa lata temu wzdłuż ulicy Srebrzyńskiej, przez którą przechodzą tory kolejowe.

Windy te powinny być już od dłuższego czasu w użyciu. Jednak kiedy wydawało się, że realizacja tego skomplikowanego projektu zbliża się do finału, to w grudniu 2023 roku, tuż przed planowanym przekazaniem wind do użytku przez Urząd Dozoru Technicznego, doszło do aktów wandalizmu. Niszczeniu uległy drzwi wejściowe i panel sterujący urządzeniami.

To zmusiło wykonawcę do dokonania naprawy wind i czekania na otrzymanie pozytywnej decyzji od UDT.

W międzyczasie PKP Polskie Linie Kolejowe pracują nad projektem porozumienia z Miastem Łódź. W jego ramach, po uwzględnieniu sugestii ze strony władz samorządu, kładka dla pieszych na ulicy Srebrzyńskiej ma stać się własnością miasta.

Jak wyjaśnił Rafał Wilgusiak, członek zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy PLK SA a Miastem Łódź w 2017 roku, obowiązek utrzymania i konserwacji kładki wraz z windami spoczywać będzie na właścicielu, czyli mieście.