Zwiększona liczba połączeń transportu miejskiego z kampusem Uniwersytetu Łódzkiego

Podróżowanie do łódzkiego kampusu uniwersyteckiego stanie się znacznie łatwiejsze, gdyż władze MPK Łódź planują wprowadzić więcej autobusów i tramwajów dla studentów. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie ze strony pasażerów korzystających z linii tramwajowej nr 12, szczególnie na początku nowego roku akademickiego, konieczne stało się wprowadzenie dodatkowych tras. Te zmiany mają na celu usprawnienie komunikacji dla osób podróżujących do i z kampusu Uniwersytetu Łódzkiego oraz dostosowanie się do ich rosnącej liczby. Dodatkowo, aktualizacja dotyczy również schematu rozkładów jazdy wielu linii.

Wszystkie te zmiany zostaną oficjalnie zatwierdzone i wprowadzone w życie od 1 listopada. Niemniej jednak, ze względu na obchody świąt, niektóre z tych nowych tras i harmonogramów wejdą w życie dopiero w następnym dniu.

Trasa tramwajowa numer 18 zostanie przywrócona do swojej pierwotnej trasy biegnącej od Retkini do ulicy Telefonicznej. To posunięcie ma na celu wsparcie dla obecnie przepełnionej linii tramwajowej nr 12. Trasa ta poprawi również szybkość dojazdu z Retkini przez centrum miasta i dworzec Łódź Fabryczna na Lumumby. Dodatkowo, częstotliwość kursowania autobusów linii 86 zostanie zwiększona do jednego co około 10 minut. W wyniku tych zmian, studenci będą mogli korzystać z częstszych połączeń i doświadczać mniejszych tłoków w komunikacji miejskiej.