Znaczący postęp w budowie Kolei Dużych Prędkości: Podpisany drugi kontrakt na roboty budowlane

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) nawiązała kolejne zobowiązanie kontraktowe, dotyczące realizacji swojego najważniejszego przedsięwzięcia w obszarze infrastruktury kolejowej. Mowa o budowie tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi, który ma długość ponad 4 kilometrów. To strategiczna część tzw. „igreka”, linii kolejowej łączącej stolice Polski z Łodzią, Poznaniem oraz Wrocławiem. CPK dąży do tego, aby finalizacja prac nad tunelem nastąpiła równocześnie z oddaniem do użytku pierwszej fazy lotniska CPK.

Prace nad łódzkim projektem Kolei Dużych Prędkości podzielono na trzy etapy. Pierwszy z nich rozpoczął się we wrześniu bieżącego roku i polega na wzmacnianiu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK), co jest zadaniem firmy Keller Polska. To właśnie bezpośrednio pod obiektem kulturalnym, po stronie zachodniej dworca Łódź Fabryczna, powstanie początek tunelu.

Dziś Centralny Port Komunikacyjny zawarł umowę dotyczącą drugiego etapu prac. Polegać one będą na budowie komór dla tarczy TBM, specjalistycznego urządzenia do drążenia tuneli. Komory te będą umiejscowione na Retkini (komora startowa) oraz w pobliżu ŁDK (komora odbiorcza). Partnerem CPK w tym przedsięwzięciu jest firma Budimex, a wartość kontraktu wzrosła do niemal 147 milionów złotych. Kolejny, trzeci etap, będzie polegał na samym procesie drążenia tunelu kolejowego.