Zmiany w rozkładzie jazdy łódzkich linii autobusowych

Trzy miesiące wstecz, nastąpiła reorganizacja harmonogramu jazdy wielu łódzkich linii autobusowych, co było wynikiem trudności kadrowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Mimo to, przewoźnik zapewnia, że ma na horyzoncie rozwiązania tych problemów. Zgodnie z informacjami od MPK, pasażerowie powinni poczuć mniej skutków tych niedoborów kadrowych, gdy tylko zostaną ponownie otwarte wyłączone części sieci tramwajowej. Niemniej jednak, nie ma jeszcze konkretnych kroków w kierunku znalezienia podwykonawców.

Urząd Miasta Łodzi poinformował w marcu bieżącego roku, że konieczne jest zmniejszenie liczby kursów niektórych linii autobusowych, co wynikało z sytuacji personelu MPK. Po kilku tygodniach od tej decyzji, niektóre z wprowadzonych cięć zostały anulowane, jednak wiele z nich nadal wpływa na komfort podróżowania pasażerów. Pomimo tych niedogodności, MPK wyraża optymizm co do przyszłości i nie przewiduje potrzeby zawieszania kolejnych połączeń.