Zmiany w komunikacji miejskiej z powodu remontu torów na rondzie Lotników Lwowskich

Na skutek przeprowadzanych prac modernizacyjnych na torowisku zlokalizowanym na rondzie Lotników Lwowskich, które obejmują wymianę zwrotnic, mieszkańcy miasta muszą przygotować się na zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Te niezbędne prace konserwacyjne wpłyną na organizację przewozów publicznych, powodując przekierowanie niektórych linii oraz wprowadzenie dodatkowych środków transportu.

W dniach 16 i 23 lipca, trasy wybranych linii tramwajowych ulegną modyfikacji. Dotyczy to linii numer 11, 16 oraz 41. Wprowadzone zostaną nowe trasy, zastępujące standardowe przewozy, co ma na celu zapewnienie ciągłości obsługi dla pasażerów pomimo prowadzonych prac.

W związku z planowanymi pracami, konieczne będzie również czasowe zawieszenie kursowania linii numer 15. Ta decyzja wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i efektywnego prowadzenia prac modernizacyjnych.

Dodatkowo, w dni wymienionych wcześniej uruchomiona zostanie specjalna autobusowa komunikacja zastępcza. Nowo wprowadzone linie oznaczone są jako Z11 i Z16. Ich celem jest zapewnienie alternatywy dla pasażerów dotkniętych zmianami w układzie tras tramwajowych, umożliwiając im dalsze korzystanie z komunikacji miejskiej pomimo prowadzonych prac remontowych.