Zakup 10 używanych tramwajów w Łodzi – otwarte postępowanie na dostawę

Postępowanie na dostawę 10 używanych, częściowo niskopodłogowych tramwajów zostało otwarte przez MPK-Łódź. Wcześniej zapowiedziano, że planowane jest zakupienie kolejnych pojazdów pochodzących z Jeny.

Głównym celem zamówienia jest zdobycie 10 używanych tramwajów, które nie są starsze niż z 1993 roku. MPK-Łódź stawia dodatkowy warunek: tramwaje muszą być wyprodukowane do użytku w kraju, który obecnie należy do Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Istotnym wymogiem jest też to, że konstrukcja i parametry tych pojazdów muszą być akceptowalne do wprowadzenia ich do ruchu na terenie Polski.

Tramwaje mają być długie na 24-32 metry, z co najmniej trzema członami. Wymiary szerokości ustalono na 2,3-2,4 metra. Pojemność tramwaju powinna wynosić 130 pasażerów (licząc 4 osoby na 1 metr kwadratowy), z minimum 45 miejscami siedzącymi. Niskopodłogowość powinna stanowić przynajmniej 70% całego pojazdu (tzn. z wysokością maksymalnie 350 mm w strefie drzwi i 400 mm w pozostałych strefach). Tramwaj musi posiadać trzy pary podwójnych drzwi, które są szerokie na co najmniej 1200 mm.

Tramwaj powinien być wyposażony w co najmniej dwa wózki napędowe oraz minimum trzy silniki trakcyjne trójfazowe asynchroniczne o łącznej mocy przynajmniej 300 kW. Napięcie nominalne zasilania ustalono na 600V DC, jednak dopuszczalny jest tramwaj dostosowany do zasilania 750V DC – pod warunkiem, że będzie możliwość jego eksploatacji przy napięciu 600V DC.

Oferty na zamówienie można składać do 7 czerwca. Cena jest jedynym kryterium wyboru w tym postępowaniu. Zamówienie planowane jest do realizacji do końca bieżącego roku.