Województwo łódzkie zyskuje na znaczeniu: 8 nowych miast od 2024 roku

Aż ośmiu nowym miejscowościom na terenie województwa łódzkiego ma zostać przyznany status miasta od początku 2024 roku. Wszystkie zgłoszenia lokalnych władz samorządowych dotyczące tej transformacji otrzymały zielone światło od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a teraz oczekują na finalne zatwierdzenie przez Radę Ministrów. Jeżeli ustalenia te wejdą w życie, liczba miast w regionie łódzkim zwiększy się do 60.

Pod koniec 2022 roku liczba miast w województwie łódzkim wynosiła 48. Niecałe półtora roku później może osiągnąć wartość 60. Do tego wzrostu przyczyni się nie tylko cztery miejscowości, które uzyskały prawa miejskie z dniem 1 stycznia 2023, ale także ośmiu potencjalnych kandydatów, którzy mogą do nich dołączyć. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od początku stycznia 2024 roku mapy województwa łódzkiego zostaną uzupełnione o kolejnych osiem miast. Takie założenia wynikają z rozporządzenia zaproponowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ten dokument, określający granice niektórych gmin i miast, przyznający status miasta wybranym miejscowościom, a także modyfikujący nazwy i siedziby władz gmin, jest już na etapie uzgodnień i opiniowania. Ostateczne potwierdzenie tych postanowień przez Radę Ministrów powinno nastąpić najpóźniej do końca lipca, po czym rozporządzenie to nabierze pełnej mocy prawnej z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Planowane zmiany przewidują nadanie upragnionego statusu miasta dla ośmiu miejscowości zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego. To kolejny dowód na to, że wszystkie wnioski samorządowe dla tej części kraju zostały pozytywnie zaopiniowane przez MSWiA. Warto dodać, że każda z tych miejscowości była już kiedyś miastem, ale straciła ten tytuł około roku 1870 na skutek represji carskich po powstaniu styczniowym.