Wielowymiarowa rewitalizacja ul. Ogrodowej w Łodzi

Za sprawą działań realizowanych w ramach programu rewitalizacji, łódzka ulica Ogrodowa przeszła gruntowną metamorfozę na odcinku między ulicami Cmentarną a Gdańską. Prace obejmowały nie tylko modernizację samej jezdni, ale również przekształcenie otaczającej ją przestrzeni.

Z myślą o poprawie estetyki i wprowadzenia więcej zieleni, wzdłuż ul. Ogrodowej posadzono łącznie 31 drzew. Rodzaje tych drzew to: siedem lip srebrzystych oraz dwadzieścia cztery lipy drobnolistne. Ponadto, zasadzono jeszcze 87 krzewów laurowiśni, 204 jeżówki oraz 502 sadzonki rozchodnika wielkiego. Na koniec, zadbano również o różnorodność kwiatów, sadząc ponad 300 okazów kosmatki i trząślicy.

W ramach tego kompleksowego projektu przeprowadzono również modernizację infrastruktury podziemnej – mówimy tu o sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz gazowych. Działania te pozwoliły na zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa dla użytkowników. Szczególnie widoczna jest ta zmiana na odcinku jezdni przy cmentarzu na ul. Ogrodowej, która teraz ma 6,5 m szerokości oraz posiada nową, gładką nawierzchnię.

W trakcie renowacji ulicy Ogrodowej, uwzględniono również potrzebę zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Nowe miejsca do parkowania zostały wyznaczone wzdłuż całej ulicy. Aby zapewnić bezpieczeństwo dla pieszych, po obu stronach jezdni zostały wyłożone szerokie chodniki, które zostały dodatkowo wyniesione względem poziomu jezdni. W ramach tego projektu inwestycyjnego, zadbania także o uporządkowanie istniejącej roślinności wzdłuż ulicy.