Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy: Dążymy do równego podziału funduszy samorządowych i odtworzenia silnej koalicji rządowej

W poniedziałek, w Łodzi, Wicepremier oraz Minister Cyfryzacji – Krzysztof Gawkowski (reprezentujący Lewicę), podkreślił dążenie swojej partii do zapewnienia równego podziału funduszy publicznych pomiędzy miasta, powiaty i województwa. Zadeklarował również ambicję Lewicy, aby stworzyć solidną koalicję rządową w ramach wyborów do łódzkiego sejmiku.

Krzysztof Gawkowski przybył do Łodzi specjalnie w celu promowania kandydatów Lewicy na stanowiska samorządowe, w tym także do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Minister wystąpił na konferencji prasowej, która miała miejsce przy pasażu Schillera na ulicy Piotrkowskiej. „Lewica bierze udział w tych wyborach, aby wyeliminować niesprawiedliwość w rozdziale pieniędzy publicznych między różne jednostki administracyjne” – stwierdził Gawkowski.

Podczas konferencji minister Gawkowski zaznaczył również cel Lewicy dotyczący odtworzenia silnej koalicji rządowej poprzez wybory do łódzkiego sejmiku. „Chcemy współpracować, szukać porozumienia i przynosić radość społeczeństwu, jednocześnie dążąc do odcięcia PiS od władzy. Lewica ma być mocnym elementem tej koalicji” – podkreślił Gawkowski.

W trakcie swojego wystąpienia, wicepremier dodał: „Głos na Lewicę w nadchodzących wyborach samorządowych to głos za otwartością, zmianą i przywróceniem praworządności oraz zrównoważonym rozwojem. Mamy możliwość zdobycia władzy w województwie łódzkim na poziomie samorządu”.