W Łodzi odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. księdza infułata Józefa Fijałkowskiego

Miejsce to miało symboliczne znaczenie – kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Łodzi, gdzie śp. ks. infułat Józef Fijałkowski niegdyś pełnił funkcję proboszcza. Tam też zorganizowano mszę żałobną ku jego pamięci. Wybitny duchowny, przez wiele lat przewodniczył Wydziałowi Katechetycznemu Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. Ceremonię poprowadził biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej – bp Ireneusz Pękalski. 1 lutego to dzień, który został wyznaczony na pożegnanie zmarłego duchownego.

Biskup Pękalski, rozpoczynając liturgię pogrzebową, podzielił się swoimi refleksjami i wspomnieniami związanymi ze świętą pamięcią księdza Fijałkowskiego. Wyraził swoje uznanie dla niego jako dla kapłana, który całe swoje życie i służbę kościelną poświęcił trosce o wiernych. Zawsze dokładał starań, aby mogli oni w pełni uczestniczyć w Eucharystii.

– Nie tylko sam spożywał ciało i pił krew Chrystusa sprawując mszę świętą, ale tym pokarmem posilał wiernych najpierw jako wikariusz, a potem jako proboszcz. Gdy miałem okazję przez kilka miesięcy pracować jako pomoc duszpasterska w tej parafii, byłem świadkiem jego niezmordowanej gorliwości w dążeniu do tego, aby wierni mogli jak najczęściej przystępować do sakramentu Pokuty i pojednania oraz pełnić aktywne uczestnictwo we mszy świętej – zauważył biskup Pękalski.